Big Spin Inward Heelflip

Outros nomes: Big Spin Heelflip,  Backside Big Spin Heelflip e 180 Backside Big Spin Heelflip.

Descrição:  Um avanço do Backside Big Spin e do Inward Heelflip.

Manobras Relacionadas: